Yeşil dönüşüm yenilenebilir enerjiyle sağlanacak

Nagihan KALSIN

Türkiye genelinde sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri arasında yapılan bir araştırma Türkiye’de yeşil dönüşüme giden yolun yenilenebilir enerjiden geçtiğini ortaya koydu.

İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan raporda Enerji Bakanlığı’nın son 14 yılda 2 bin 781 yenilenebilir enerji projesine 829 milyon euro destek verdiği belirlenirken, bu kapsamda 1 milyon 132 bin konutun temiz enerjiden faydalandığı ortaya çıktı.

İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Derneği, “Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Durumu ve Türkiye’de Ara Karar Vericilerin Durum Değerlendirmesi Raporu”nun sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde aralarında ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu kuruluşlar arasında yapılan araştırma, Türkiye’nin yeşil dönüşümü için enerji alanında yapılması gerekenleri ortaya koydu.

“Dışa bağımlılık yenilenebilir enerji ile azaltılabilir”

Raporda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre 3.3 ila 3.6 milyar insanın iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız oldukları belirtilirken, çok sayıda bilimsel çalışmaya göre ise iklim değişikliğine karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu yüzyılın sonuna ulaşmadan yerküre üzerindeki canlı yaşamının kayda değer şekilde azalacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi veren Proje Yöneticisi Nuray Çaltı, raporda ara karar vericileri OSB’ler, ticaret ve sanayi odaları ve iklim, çevre ve enerji alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğunu belirterek, “Araştırmaya göre, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmesi ve enerji depolamaya yatırım yapılması gerekiyor. Araştırmamızda ara karar vericiler, Türkiye’deki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle, biyogaz ve jeotermal olduğunu düşünüyor.

Bu kaynakların iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı kritik rolün, düşük karbon salımı, sürdürülebilir enerji üretimi, hava ve su kirliliğini azaltma ve yerel ekonomik kalkınmada önemli olduğu konusunda hemfikirler” dedi.

Ara karar vericilerin yenilenebilir enerji projelerini teşvik eden politikaların güçlendirilmesi için beş temel öncelik belirlediklerini ifade eden Çaltı, “Bunlar arasında daha kapsamlı teşvikler, hızlandırılmış lisans ve ruhsat, enerji depolama ve taşımaya teşvik, özel finansman fonları ve kredi ürünleri oluşturulması ve yeşil taksonomi ve emisyon ticaret mevzuatının tamamlanması bulunuyor” dedi.

1 milyon 132 bin konuta temiz enerji

Raporda ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı kapsamında yaklaşık 14 yılda 2 bin 781 projeye 829 milyon euro tutarında finansman sağlayarak 698 megawat yenilenebilir enerji gücünü hayata geçirdiği belirtildi. Üretilen temiz enerji ile her yıl 1 milyon 132 binden fazla konutun enerji ihtiyacı karşılanırken, 1 milyon 248 bin otomobilin karbon salımına eşdeğer bir salımın önüne geçildiği ifade edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x